Park Angelinum
 • Úvod

 • Tematické okruhy

 • Základné informácie

 • Registrácia

 • Ubytovanie

 • Termíny

 • Pozvané prednášky

 • Podpory

 • Organizačný výbor

 • Spoločenský program

 • Príspevok do zborníka

 • Program konferencie

 • Kontakt


 •  Slovenská fyzikálna spoločnosť

  Česká fyzikální společnost

  Fakulta elektrotechniky, Žilinská univerzita, Žilina  Vás pozývajú na pokračovanie tradičných stretnutí slovenských a českých fyzikov, ktoré sa bude konať v Žiline. Stretneme sa tu na „pomedzí“, aby sme deklarovali a utužovali vzájomné vzťahy v rámci zjednotenej Európy.

  Konferencia si kladie za cieľ predstaviť dosiahnutý pokrok a dosiahnutú úroveň od 16. konferencie v Hradci Králové v roku 2008, ako aj najnovšie výsledky bádania v odboroch fyziky pestovaných v našich krajinách a inde vo svete.

  Dôležité je aj hľadanie odpovedí na otázky o postavení fyziky v modernej spoločnosti a perspektívach jej ďalšieho rozvoja. Tieto by mali slúžiť aj ako argumentácia proti všeobecnej redukcii finančných prostriedkov na vedu. Tomu bude zodpovedať aj program konferencie, s ťažiskom na plenárnych prednáškach a prehľadových prednáškach, ktoré odznejú na zasadaniach v sekciách.

  Sekcie budú v rámci možností odrážať štruktúru odborných skupín SFS a ČFS a bude v nich priestor na prezentovanie pôvodných výsledkov v kratších referátoch alebo na výveskách.

  2. OZNÁMENIE O KONFERENCII

  2.Oznam


  Novinky:

  Program konferencie.doc
  Zoznam príspevkov.doc
  Abstrakty plenárnych prednášok.doc

  - predlžený termín na abstrakty do 25.6.2011
  - registrácia je už spustená
  - v stredu 7.9. 2011 bude paralelná sekcia venovaná neutrónom a materiálovému výskumu
  - pridaná mapka konferencie
  - pridané vzory na písanie abstraktov a príspevkov do zborníka