Park Angelinum
 • Základné údaje o SFS

 • Kontakt

 • Členstvo v SFS

 • Konferencie a semináre

 • Klub fyzikov v Bratislave

 • Pre učiteľov fyziky

 • Výbor SFS

 • Zasadnutia výboru

 • Gradient-bulletin SFS

 • Ocenenia SFS

 • Poskytovanie podpôr a vyúčtovanie

 • Linky

   NK IUPAP

 • home

  Informácie o konferenciách a seminároch:  NEW

  Klub fyzikov pri SFS pri Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku

  Vás pozýva na prednášky

  prof. Štefana Lubyho a dr. Igora Túnyiho

  25.4.2012 o 14:00 hodine v budove PF KU v Ruzomberku (Hrabovska cesta 1)

 • viac o prednáške 1

 • viac o prednáške 2

  NEW

  19. KONFERENCIA SLOVENSKÝCH FYZIKOV

  Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská Univerzita, Prešov

  3.-6. SEPTEMBER 2012

 • viac o konferencii


 • viac o konferencii + pozvané plenárne prednášky

  NEW PROGRAM KONFERENCIE

  NEW ZOZNAM PRIHLÁSENÝCH PRÍSPEVKOV

  NEW REGISTRÁCIA a UBYTOVANIE


  2. OZNÁMENIE O KONFERENCII  NEW


  Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Fyzikálny ústav SAV, Pansophia, n.o. - spoločnosť pre vedu a vzdelanie,
  Hvezdáreň v Rimavskej Sobote, JSMF-Pedagogická sekcia


  Vás pozývajú na

  Festival Fyziky 2012

  Tvorivý učiteľ fyziky
  Smolenice 15.- 18.4.2012

 • viac o konferencii  17. KONFERENCIA SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH FYZIKOV
  Fakulta elektrotechniky, Žilinská univerzita, Žilina
  5.-8.SEPTEMBER 2011

 • viac o konferencii  Festival Fyziky 2011

  Tvorivý učiteľ fyziky
  Smolenice 12.- 15.4.2011

 • viac o konferencii
  Archív