Informácie


apríl 2012  •   apríl 2011  •   máj 2010  •   apríl 2009  •   jún 2008


Tvorivý učiteľ fyziky V, Národný festival fyziky 2012


Vydavateľ: Slovenská fyzikálna spoločnosť


Typ: Zborník príspevkov


Editori:

doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.

RNDr. Dalibor Krupa, CSc., D.Phil.Rok vydania: 2012

Rozsah: 271 strán

Náklad: 150 ks

Tlač: Equilibria, s.r.o., KošiceISBN 978-80-970625-7-6


Čiarový kód

EAN 9788097062576


Pansophia          Astronyx PC     APVV Science On Stage

Zborník bol vydaný s podporou projektu APVV LPP-0223-09 Veda na scéne Slovensko