Tvorivý učiteľ fyziky
 

Príspevky


apríl 2012  •   apríl 2011  •   máj 2010  •   apríl 2009  •   jún 2008

Tvorivý učiteľ fyziky VFOTOELEKTRICKÁ FOTOMETRIA TESNÝCH DVOJHVIEZD VO HVEZDÁRNI „JÚLIA“ – PRVÉ VÝSLEDKY

Vladimír Bahýl

DOC PDF

SÚČASNÝ STAV EXPERIMENTOVANIA NA NAŠICH ŠKOLÁCH

Marek Balážovič

DOC PDF

INTERAKTÍVNE ANIMÁCIE V PROSTREDÍ COACH – ŠIKMÝ VRH

Lukáš Bartošovič, Peter Demkanin

DOC PDF

FYZIKA JE MOJA KAMARÁTKA

Mária Beniačiková

DOC PDF

HISTÓRIA A PRINCÍPY FAREBNEJ FOTOGRAFIE

Sofia Berezina

DOC PDF

FYZIKA V SLUŽBÁCH TECHNIKY A NAOPAK

Peter Bokes

DOC PDF

TVORIVOSŤ JE FAJN

Mária Bystrianska , Michaela Reichelová, Ľubomíra Valovičová

DOC PDF

MOŽNOSTI VYUŽITIA ASTRONOMICKÝCH DATABÁZ V PRÍPRAVE UČITEĽOV FYZIKY

Mária Csatáryová, Štefan Parimucha, Martin Šechný

DOC PDF

VIRTUÁLNE LABORATÓRIUM V PROJEKTE ŠKOLA ASTRONÓMIE PRE SENIOROV

Mária Csatáryová, Vladimír Šebeň

DOC PDF

NEZNÁME KOZMICKÉ ŽIARENIE

Alexander Dirner, Marek Bombara

DOC PDF

ANTIHMOTA, HYPERHMOTA A TMAVÁ HMOTA

Peter Filip

DOC PDF

VOĽNE DOSTUPNÉ APLIKÁCIE PRE VYUČOVANIE TÉMY ZVUK

František Gomboš

DOC PDF

AKO SA TVORIA POZNATKY – POZNÁVANIE S VYUŽITÍM METÓDY ČIERNEJ SKRINKY

Viera Haverlíková

DOC PDF

VIRTUÁLNE CENTRUM VEDY SCHOLA LUDUS ON-LINE

Viera Haverlíková, Katarína Teplanová, Marián Zelenák

DOC PDF

VYUŽITIE VIDEOANALÝZY REÁLNYCH DEJOV VO VÝUČBE FYZIKY

Peter Hockicko

DOC PDF

FYZIKÁLNE HRY, HRAČKY A JEDNODUCHÉ POKUSY NA PREDNÁŠKOVO-EXPERIMENTÁLNYCH TURNÉ

Oľga Holá

DOC PDF

AKTIVIZOVANIE UČITEĽOV FYZIKY PRE AKTÍVNE ŽIACKE POZNÁVANIE –MAGNETICKÉ POLE ZEME

Peter Horváth

DOC PDF

VÝSLEDKY PILOTNÉHO TESTOVANIA ARGUMENTÁCIE V KONTEXTE VYUŽÍVANIA ENERGIE

Jana Horváthová

DOC PDF

OPTICKÉ VLÁKNA A ICH VYUŽITIE V PRAXI - MOTIVAČNÁ PREZENTÁCIA PRE ŽIAKOV GYMNÁZIÍ

Martina Horváthová

DOC PDF

METEOROLOGICKÉ PRÍSTROJE ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC

Zuzana Hudáková

DOC PDF

SIMULÁCIE, VIRTUÁLNE LABORATÓRIUM

Dana Jančinová

DOC PDF

VÝUČBOVÉ MATERIÁLY NA TÉMU ZVUK V PROJEKTE ESTABLISH

Zuzana Ješková, Marián Kireš, Ewa Kedzierska

DOC PDF

PREKONAJME SAMI SEBA

Marián Kireš, Zuzana Ješková, Claudio Fazio

DOC PDF

POČÍTAČOM PODPOROVANÉ EXPERIMENTY S PODPOROU SYSTÉMU ISES V PRÍRODOVEDNOM VZDELÁVANÍ

Michaela Kostelníková, Lukáš Tkáč

DOC PDF

VYUŽITIE DYNAMICKÉHO GEOMETRICKÉHO PROGRAMU COMPASS AND RULER (C.A.R.) VO VYUČOVANÍ FYZIKY NA ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKOLÁCH

Katarína Krišková

DOC PDF

DIMENZIE PRIESTORU A ČASU

Dalibor Krupa

DOC PDF

HĽADANIE HIGGSA

Dalibor Krupa

DOC PDF

INŠPIRATÍVNE NÁMETY NA ŽIACKE EXPERIMENTOVANIE

Mária Nováková, Marián Kireš

DOC PDF

ZAUJÍMAVÉ EXPERIMENTY NA VYUČOVANIE FYZIKY

Ľudmila Onderová, Jozef Ondera

DOC PDF

ELEKTROMAGNETICKÝ LEVITÁTOR

Stanislav Ondruš

DOC PDF

E-LABORATÓRIA NA INTERNETE A ICH IMPLEMENTÁCIA DO EDUKAČNÉHO PROCESU

Miroslava Ožvoldová

DOC PDF

MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU

Václav Piskač

DOC PDF

MĚŘENÍ ČASU TROCHU JINAK

Lenka Prusíková

DOC PDF

VÝUKA ASTRONOMIE NA ZŠ A SŠ S VYUŽITÍM STRÁNEK ASTRONOMIA.ZCU.CZ

Miroslav Randa, Ota Kéhar

DOC PDF

MONITORING JASU NOČNEJ OBLOHY

Pavol Rapavý, Peter Begeni

DOC PDF

FYZIKÁLNA SHOW AKO MOTIVAČNÝ PRVOK VO VYUČOVANÍ

Martin Štubňa, Ľubomíra Valovičová, Ján Ondruška

DOC PDF

PROJEKTOVÁ METODA ASTRONOMIE JAKO JEDNA Z CEST KE ZVÝŠENÍ ATRAKTIVITY VYUČOVÁNÍ FYZIKY

Zuzana Suková

DOC PDF

FYZIKÁLNY EXPERIMENT ZA VLASTNÉ

Pavol Valko

DOC PDF

SOLÁRNE KOLEKTORY AKO KRÁTKODOBÝ A DLHODOBÝ ŽIACKY VEDECKÝ PROJEKT

Ľubomíra Valovičová, Ján Ondruška

DOC PDF

ZAVÁDZANIE FYZIKÁLNYCH POJMOV LOM SVETLA A INDEX LOMU AKTÍVNOU POZNÁVACOU ČINNOSŤOU ŽIAKOV

Michaela Velanová, Peter Demkanin

DOC PDF

MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY A MEANDRE RIEK

Klára Velmovská

DOC PDF

Z FYZIKÁLNEJ KUCHYNE GYMNÁZIA PÚCHOV II

Mgr. Mária Pastorková

DOC PDF

TVORIVÝ UČITEĽ FYZIKY V, FESTIVAL FYZIKY 2012

PDF