Park Angelinum
 • Základné údaje o SFS

 • Kontakt

 • Členstvo v SFS

 • Konferencie a semináre

 • Klub fyzikov v Bratislave

 • Pre učiteľov fyziky

 • Výbor SFS

 • Zasadnutia výboru

 • Gradient-bulletin SFS

 • Ocenenia SFS

 • Poskytovanie podpôr a vyúčtovanie

 • Linky

   NK IUPAP

 • home


  sfs logo

  Staň sa členom sfs - prihláška (word)

  Staň sa členom sfs - prihláška (rtf)

  Členské poplatky v Slovenskej fyzikálnej spoločnosti na rok 2010