Park Angelinum
 • Základné údaje o SFS

 • Kontakt

 • Členstvo v SFS

 • Konferencie a semináre

 • Klub fyzikov v Bratislave

 • Pre učiteľov fyziky

 • Výbor SFS

 • Zasadnutia výboru

 • Gradient-bulletin SFS

 • Ocenenia SFS

 • Poskytovanie podpôr a vyúčtovanie

 • Linky

   NK IUPAP

 • home

  Zaujímavé linky:   Agentúra na podporu výskumu a vývoja


   Jednota Českých Matematiků a Fyziků   Československý časopis pro fyziku


   Institute of Physics


   American Physical Society


   European Physical Society


   NATO - Science for Peace


   European Science Foundation


   Physics Web