Park Angelinum
 • Základné údaje o SFS

 • Kontakt

 • Členstvo v SFS

 • Konferencie a semináre

 • Klub fyzikov v Bratislave

 • Pre učiteľov fyziky

 • Výbor SFS

 • Zasadnutia výboru

 • Gradient-bulletin SFS

 • Ocenenia SFS

 • Poskytovanie podpôr a vyúčtovanie

 • Linky

   NK IUPAP

 • home


  TVORIVÝ UČITEĽ FYZIKY
  Festival fyziky 2012, Smolenice  Festival Fyziky 2011

  Tvorivý učiteľ fyziky
  Smolenice 12.- 15.4.2011

 • viac o konferencii
  Študijný pobyt učiteľov fyziky a študentov v CERNe