Park Angelinum
 • Základné údaje o SFS

 • Kontakt

 • Členstvo v SFS

 • Konferencie a semináre

 • Klub fyzikov v Bratislave

 • Pre učiteľov fyziky

 • Výbor SFS

 • Zasadnutia výboru

 • Gradient-bulletin SFS

 • Ocenenia SFS

 • Poskytovanie podpôr a vyúčtovanie

 • Linky

   NK IUPAP

 • home  Slovenská fyzikálna spoločnosť
  a
  Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Fyzikálny ústav SAV, Pansophia, n.o. - spoločnosť pre vedu a vzdelanie,
  Hvezdáreň v Rimavskej Sobote, JSMF-Pedagogická sekcia


  Vás pozývajú na

  Festival Fyziky 2011

  Tvorivý učiteľ fyziky

  Smolenice 12.- 15.4.2011

  Festival fyziky ponúka vynikajúcu príležitosť pre všetkých fyzikov z výskumu aj z pedagogickej praxe, ktorým záleží na tom, aby fyzika bola ponímaná ako atraktívna veda, mimoriadne užitočná pre rozvoj a prosperitu spoločnosti. Určený je najmä učiteľom fyziky škôl všetkých stupňov, ktorí sa chcú podeliť so svojimi nápadmi ako v súčasnosti skvalitniť vyučovanie fyziky.


 • Pozvánka  Podrobný program bude zostavený po obdržaní prihlášok. Prezentácie môžu byť robené formou prednášky s bohatým využitím súčasných informačných a komunikačných technológií, praktickou trojrozmernou ukážkou, demonštračným experimentom, alebo akoukoľvek inou zaujímavou formou, napríklad rozhovorom, scénkou a podobne.


 • Prihláška