Park Angelinum
 • Základné údaje o SFS

 • Kontakt

 • Členstvo v SFS

 • Konferencie a semináre

 • Klub fyzikov v Bratislave

 • Pre učiteľov fyziky

 • Výbor SFS

 • Zasadnutia výboru

 • Gradient-bulletin SFS

 • Ocenenia SFS

 • Poskytovanie podpôr a vyúčtovanie

 • Linky

   NK IUPAP

 • home

  Výbor SFS


  Predseda: M.Reiffers

   

  Podpredseda: J.Staníček

  Podpredseda: I.Túnyi

  Hospodár: J.Boháčik

  Tajomník: D.Krupa

   

  Členovia: P.Bury, J.Cirák, P. Čerňanský, A. Danihelová, J.Füzer, Z.Ješková, M.Timko , B.Tomášik,

   

   

  Revízna komisia: Š.Gmuca, J.Leja,

   


  e-mail: reiffers@saske.sk