Park Angelinum
 • Základné údaje o SFS

 • Kontakt

 • Členstvo v SFS

 • Konferencie a semináre

 • Klub fyzikov v Bratislave

 • Pre učiteľov fyziky

 • Výbor SFS

 • Zasadnutia výboru

 • Gradient-bulletin SFS

 • Ocenenia SFS

 • Poskytovanie podpôr a vyúčtovanie

 • Linky

   NK IUPAP

 • home  Výbor SFS


  Predseda: I.Túnyi

   

  Podpredseda: M.Reiffers

  Podpredseda: J.Cirák

  Hospodár: J.Boháčik

  Tajomník: D.Krupa

   

  Členovia: P.Čerňanský, P.Bury, J.Staníček, P.Filip, A.Danihelová, Š.Gmuca, Z.Ješková, M.Timko

   

   

  Revízna komisia: Š.Lányi (predseda), A.Dirner,

   


  e-mail: geoftuny@savba.sk