·  Nová stránka SFS

·  Základné údaje o SFS

·  Kontakt

·  Členstvo v SFS

·  Konferencie a semináre

·  Klub fyzikov v Bratislave

·  Pre učiteľov fyziky

·  Výbor SFS

·  Zasadnutia výboru

·  Gradient-bulletin SFS

·  Ocenenia SFS

·  Poskytovanie podpôr a vyúčtovanie

·  Linky

 NK IUPAP

 Pozvánka na
Valné zhromaždenie SFS
2. septembra 2013 o 17.00 hodine
v priestoroch budovy Fakulty elektrotechniky a informatiky STU,
Ilkovičova 3, Bratislava
počas 20. konferencie slovenských fyzikov.

Pozvánka na Valné zhromaždenieV snahe podporiť vedecko-výskumnú činnosť mladých fyzikov v oblasti základného a aplikovaného výskumu Slovenská fyzikálna spoločnosť udeľuje každoročne ceny za vedecké práce mladých fyzikov.
Za týmto účelom vypisuje
“Súťaž vedeckých prác mladých fyzikov 2013“

·  podmienky súťaže
NEW 20. KONFERENCIA SLOVENSKÝCH FYZIKOV

Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská Technická Univerzita, Bratislava

2.-5. SEPTEMBER 2013Pozvánka na
Valné zhromaždenie SFS
3. septembra 2012 o 17.00 hodine
v priestoroch budovy Fakulty humanitných a prírodných vied na Prešovskej Univerzite,
ul. 17. novembra 1, Prešov
počas 19. konferencie slovenských fyzikov.

Pozvánka na Valné zhromaždenie
Inštrukcie pre voľby
Charakteristiky kandidátov

19. KONFERENCIA SLOVENSKÝCH FYZIKOV

Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská Univerzita, Prešov

3.-6. SEPTEMBER 2012

·  viac o konferencii + pozvané plenárne prednášky

PROGRAM KONFERENCIE

ZOZNAM PRIHLÁSENÝCH PRÍSPEVKOV

NEW REGISTRÁCIA a UBYTOVANIE


2. OZNÁMENIE O KONFERENCII
Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Fyzikálny ústav SAV, Pansophia, n.o. - spoločnosť pre vedu a vzdelanie,
Hvezdáreň v Rimavskej Sobote, JSMF-Pedagogická sekcia


Vás pozývajú na

Festival Fyziky 2012

Tvorivý učiteľ fyziky
Smolenice 15.- 18.4.2012

·  viac o konferencii


 


17. KONFERENCIA SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH FYZIKOV
Fakulta elektrotechniky, Žilinská univerzita, Žilina
5.-8.SEPTEMBER 2011

·  viac o konferencii


2. OZNÁMENIE O KONFERENCII

Zverejnený program konferencie a abstrakty plenárnych prednášok:
Program konferencie.doc
Zoznam príspevkov.doc
Abstrakty plenárnych prednášok.doc


Nová sekcia: neutróny a materiálový výskumPozvánka na
Valné zhromaždenie SFS
5. septembra 2011 o 17.00 hodine
v priestoroch budovy „NR“ v areáli Žilinskej univerzity, Univerzitná 1 v Žiline,
počas 17. konferencie slovenských a českých fyzikov.

Pozvanka VZ 2011 Zilina.docV snahe podporiť vedecko-výskumnú činnosť mladých fyzikov v oblasti základného a aplikovaného výskumu Slovenská fyzikálna spoločnosť udeľuje každoročne ceny za vedecké práce mladých fyzikov.
Za týmto účelom vypisuje
“Súťaž vedeckých prác mladých fyzikov 2011“

·  podmienky súťaže

·  Výsledky súťaže mladých fyzikov 2011


Aj tento rok Vás chceme požiadať o Vašu podporu a

Uchádzame sa o 2 % z Vašich daní


Tlačivá pre zamestnancov k poukázaniu 2% z dane:

Vyhlásenie pre zamestnancov
Potvrdenie o zaplatení dane
Ostatné fyzické a právnické osoby vyplnia v priznaní kolonku s údajmitestamentnobel prize

Nobelova cena za Fyziku 2010

The Nobel Prize in Physics 2010 was awarded jointly to Andre Geim and Konstantin Novoselov "for groundbreaking experiments regarding the two-dimensional material graphene"

geimnovoselovgrapheneSúťaž vedeckých prác mladých fyzikov 2010
podklady

Vyhodnotenie súťaže mladých fyzikov v roku 2010: vyhodnotenie.doc


6.-9. september 2010

18. konferencia slovenských fyzikov - 1. oznam

Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Plenárne prednášky + 2. oznam

Záväzná registrácia a ubytovanie

MAPKA Miesto konania a ubytovanie

Zoznam príspevkov: prednášky a postery

Harmonogram: program konferencie

Zborník abstraktov: abstrakty z 18 KSFEPS Physics Education Division Award for Secondary School Teaching

Na základe nominácie, ktorú predložila Slovenská fyzikálna spoločnosť Európskej fyzikálnej spoločnosti (EPS) v marci r. 2009, sa laureátom EPS Physics Education Division Award for Secondary School Teaching za rok 2009 stal
RNDr. Slavomír Tuleja, PhD.
Uvedená cena bola Dr. Tulejovi odovzdaná na najvýznamnejšej európskej didaktickej konferencii GIREP-EPEC 2009 International Conference na pôde University of Leicester vo Veľkej Británii dňa 19.08.2009.Študijný pobyt učiteľov prírodných vied ZŠ a SŠ a študentov SŠ v CERN v Ženeve

Študijný pobyt slovenských učiteľov fyziky v CERNe sa uskutočnil 18.-26.apríla 2009. Pobyt organizovalo Oddelenie didaktiky fyziky PF UPJŠ v Košiciach a Ústav časticovej fyziky v CERNe spolu so Slovenskou fyzikálnou spoločnosťou. Viac ......

cern


 

home
epn
europhysicsnews onlinephysnet
physnetAPVV
APVVASFEU
ASFEUphysnet
7. rámcový program