Príspevky


apríl 2012  •   apríl 2011  •   máj 2010  •   apríl 2009  •   jún 2008

Tvorivý učiteľ fyziky IIICYKLY SLNEČNEJ AKTIVITY A ICH IMPAKT NA ZEM

Vojtech Rušin

PPT DOC PDF

HLAVNÉ PROBLÉMY SÚČASNEJ FYZIKY

Július Krempaský

PPT DOC PDF

DVE ÚROVNE VYUČOVANIA FYZIKY NA STREDNEJ ŠKOLE – ENERGIA ROTAČNÉHO POHYBU

Peter Horváth

DOC PDF

POPULARIZÁCIA FYZIKY

Ján Ondruška, Ľubomíra Valovičová

PPT DOC PDF

SILY TROCH TELIES

Dalibor Krúpa

DOC DOC PDF

IONIZUJÚCE ŽIARENIE A OTÁZKA NÍZKEJ DÁVKY

Štefan Húšťava

PPT DOC PDF

ROZVÍJANIE EXPERIMENTÁLNYCH ZRUČNOSTÍ ŠTUDENTOV GYMNÁZIA

Marián Kireš

PPT DOC PDF

JEDNODUCHÝ EXPERIMENT – MATERSKÉ MLIEKO ŠKOLSKEJ FYZIKY

Ivan Baník

DOC PDF

INTERAKTÍVNA TABUĽA VO VYUČOVANÍ FYZIKY – DIDAKTICKÁ TECHNIKA I UČEBNÁ POMÔCKA

Žaneta Gerhátová, Miroslava Ožvoldová

PPT DOC PDF

AKO ODHALIŤ MIMOZEMŠŤANOV

Juraj Slabeycius, Stanislav Minárik, Peter Hanisko

DOC PDF

FYZIKÁLNE FOTOINŠPIRÁCIE...

Daniela Rapavá

PPT DOC PDF

VIETE SI VYSVETLIŤ SVETELNÉ JAVY OKOLO NÁS?

Oľga Holá

PPT DOC PDF

A THEORY FOR MORE CREATIVE TEACHING WITH THE VAV METHOD

Max Bazovsky

DOC PDF

SCIENCE ON STAGE SLOVAKIA

Marián Kireš, Zuzana Ješková, Dalibor Krupa

PPT DOC PDF

TRENIE, TRECIA SILA NA VYUČOVANÍ

Mária Bystrianska, Monika Cvíčelová, Martin Štubňa

DOC PDF

SÚŤAŽ FYZIKFOTO (ALEBO FYZIKA PRE UMELECKÉ DUŠE)

Jana Camara

PPT DOC PDF

STREDOŠKOLSKÝ PROJEKT ZDROJE SVETLA

Ján Degro

PPT DOC PDF

ŠKOLSKÁ FYZIKA A LED

Ľudmila Onderová, Jozef Ondera

PPT DOC PDF

SCHOLA LUDUS: OBRÁZKOVÝ FYZIKÁLNY VTIP

Viera Haverlíková

DOC PDF

TÁBOR SCHOLA LUDUS: EXPERIMENTÁREŇ „PAPIEROVÁ FYZIKA“ – INŠPIRÁCIE PRE VYUČOVANIE

Viera Haverlíková

DOC PDF

STIMULÁCIA POZNÁVANIA FYZIKÁLNOU HROU „SÚBOJ NA LABILNEJ TÁCKE“

Viera Haverlíková

DOC PDF

REŤAZOVÁ REAKCIA – APLIKÁCIA SÚŤAŽE SCHOLA LUDUS DO VYUČOVANIA FYZIKY

Jana Horváthová

DOC PDF

VYSOKORÝCHLOSTNÁ KAMERA V RUKÁCH ŠTUDENTA A UČITEĽA FYZIKY

Zuzana Ješková, Brigita Balogová, Veronika Koščová

DOC PDF

ARCHIMEDOVA SKRUTKA

Mária Nováková, Marián Kireš

PPT DOC PDF

TÉMA „ENERGIA“ VO FYZIKÁLNOM VZDELÁVANÍ

Eva Ondrušová, Ľuboš Krišťák

DOC PDF

FYZIKA V PROJEKTE EÚ UČÍME (SA) TVORIVO, AKTÍVNE, PRE ŽIVOT

Zuzana Majerčáková

PPT DOC PDF

EXPERIMENTY A PRÍKLADY – DILEMA ALEBO SÚČINNOSŤ

Gabriela Pavlendová

DOC PDF

CHAOTICKÁ DYNAMIKA V RÁDIOAKTÍVNOM ROZPADE

Július Krempaský, Štefan Húšťava

PPT DOC PDF

POHĽADY DO MIKROSVETA

Alexander Dirner

PPT DOC PDF

MULTIMEDIÁLNA UČEBNÁ POMÔCKA NA BÁZE STRATÉGIE INTEGROVANÉHO E-LEARNINGU

Miroslava Ožvoldová, Michaela Žovínová

DOC PDF

TVORIVÝ UČITEĽ FYZIKY III, FESTIVAL FYZIKY 2010

PDF